نقش طراحان موزه در تقویت نقش آموزشی موزه ها

نقش طراحان موزه در تقویت نقش آموزشی موزه ها

نقش طراحان موزه در تقویت نقش آموزشی موزه ها

این متن ترجمه ای است از مقاله انگلیسی"Design learning in museum settings: towards a strategy for
enhancing creative learning among design students".

تعدا صفحات: 7 صفحه.

در این مقاله به موضوعاتی همچون: سبک های یادگیری طراحان، مهارت های طراحی، یادگیری خلاقانه و موزه ها و استراتژي ارتقا سطح يادگيري خلاقانه در موزه ها پرداخته شده است.

نویسندگان مقاله: Geoffrey Caban, Carol Scott and Robert Swieca

فایل PDF مقاله انگلیسی و فایل Word ترجمه شده در فایل زیپ موجود است. 

علی خیابانیان


خرید آنلاین